Saturday, April 16, 2011


So what heh na jadi busy sangat bout lisz ? why ? NO NEED oke ! Lisz ta pena mintak apapa dari you kott . Dan lisz ta pena na susakan sapasapa kott . Apaa sehh masala orang nan lisz nehh ? Pape pon , just so sorry lahh yea . and timakaseh bebanyak . Just wait and see oke . I just be who i am and what i want in my life ! Its up to you na judge lisz nehh kind of girl yang jahat o wat oke ! TERPULANG ! Maafkan Lisz ...

No comments:

nlad
A women with a different kinds of addiction